Kontakt – BaštenskiNameštaj.com

e-mail: prodaja@bastenskinamestaj.com
telefon: 064/4791210

Adresa za lično preuzimanje porudžbina: Beogradska 68, Beograd.

Radno vreme:
ponedeljak – petak (10-18h)
subota (10-15h)

Poslovni podaci:

SZTR MobilniCentar
Beogradska 68, Beograd
PIB: 105142626
Mat. br. 60793905
Br. računa: 160-280401-57 Banca Intesa